"SPRAWOZDANIE Z LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO"
18 grudnia 2008

     Dnia 18.12.08. odbyła się lekcja powtórzeniowa, przeprowadzona w formie sądu klasowego.
Celem było sprawdzenie umiejętności: wypowiadania się, dyskusji, argumentowania, prezentacji na forum oraz zbadanie znajomości lektury ''Ten obcy'' autorstwa Ireny Jurgielewiczowej.
Uczniowie samodzielnie, jako pracę domową, przygotowali sąd nad Zenkiem Wójcikiem - głównym bohaterem.
Chłopiec był sądzony za kradzież, namawianie do niej i ucieczkę z domu. Uczniowie, którzy prezentowali swoje umiejętności to
Gniewomir Jelski i Wojciech Fido jako Zenek.
Za Julka Mariana w sądzie wypowiadał się Michał Opioła.
Ulą Zalewską była Klaudia Kot, a Pestką - Małgosia Bator.
Powieściowe kwestie Dunaja zaprezentował Bartosz Kiepus.
Wujkiem Janicą był Dawid Hamielec.
W roli sędziego wystąpiły - Paulina Partyńska i Klaudia Szczypta, prokuratorami były - Sylwia Król i Paulina Pieprz, natomiast jako obrońcy wystąpiły - Anna Zych i Ewa Kułaga.
Na początku procesu przesłuchany został Zenek Wójcik i pan Janica, po nich Ula Zalewska, Pestka Ubyszówna, Julek i Marian oraz Dunaj.
W podsumowaniu przedstawiono mowy końcowe i wnioski.

Klik Klik Klik Klik

      Prokuratorzy mówili: "Prosimy o uznanie Zenona Wójcika za winnego postawionych mu zarzutów i wymierzenie kary w postaci prac społecznych w miejscu jego zamieszkania oraz nadzoru kuratora sądowego. Prosimy też o przyznanie opieki nad nieletnim jego wujowi panu Janicy".

     Obrońcy przekonywali: "Prosimy o uznanie Zenona Wójcika za niewinnego i oddanie go pod opiekę wujka Janicy, gdyż jedynie tam chłopiec będzie miał zapewnione godne warunki życia i rozwoju. A ważne jest, by dziecko było z tym, kogo kocha i czuje się przy nim bezpiecznie".
Po naradzie wysoki sąd ogłosił wyrok, w którym uwzględniono jedynie dobro nieletniego Zenka. Wprawdzie został on uznany za winnego, ale szczęśliwie mocą sądu trafił pod opiekę wujka.

Klik Klik Klik Klik Klik
Klik Klik Klik Klik

     Lekcja była jedną z tych, które pozwalają nam na to, co lubimy najbardziej - na aktywne wdrażanie pomysłów i granie ról. A przy okazji pokazaliśmy naszej pani od polskiego, ile nauczyliśmy się dotychczas. Sądząc po Jej minie, ta próba udała się. Oby zawsze powtórki były tak miłe! W dodatku tego dnia mieliśmy w klasie uroczystość opłatkową, co zresztą widać na zdjęciach.


Relacjonowała:
Klaudia Kot z kl. VI a